Dumploada 1400 Square body

Strongas DumpLoada-utbud består av kraftfulla, pålitliga och extremt hållbara dumpervagnar som kan transportera upp till 27 ton, vilket ger fantastisk effektivitet och produktivitet för tunga material. Alla Strongas dumpervagnar erbjuder maximal styrka och hållbarhet i en helgjuten konstruktion för pålitlig transport av tunga material för lantbruk, stenbrotts-, återvinnings- och rivningsindustrin.